photo_2018-07-27_13-11-45

ስለ ኢህአፓ ከቆንጅት ብርሃን ጋር

ስለ ኢህአፓ በደሴት አበበ ስለ ፓርቲው ልሰማ አልነበረም ስብሰባውን የሄድኩት ይልቅስ የስብሰባው መጥሪያ እንደገለጠው የሴቶች ተሳትፎ በፓርቲው ውስጥ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ለማወቅ ፈልጌ እንጂ፡፡ ውይይቱ ላይ እንደተገለጸው ኢህአፓላይ የተጻፉ […]